nhà ống 6 tầng hiện đại 75m2

nhà ống 6 tầng hiện đại 75m2
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

nhà ống

thiết kế nhà ống

Mẫu thiết kế liên quan

nhà ống