phong-lam-viec-tu-container

phong-lam-viec-tu-container
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

Sáng tạo với phòng làm việc từ container

Văn phòng làm việc từ nhà container

Mẫu thiết kế liên quan

Sáng tạo với phòng làm việc từ container