Nhà cấp 4 có gác lửng

Nhà cấp 4 có gác lửng
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

nhà cấp 4 mái thái

nhà cấp 4 gác lửng mái thái

Mẫu thiết kế liên quan

nhà cấp 4 mái thái